Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Afvalstof immobiliseert problematische reststoffen
Titel - Projecten Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

25-04-2003 Rol van Novem: projectbegeleiding en -beoordeling
Afvalstof immobiliseert problematische reststoffen

Het IVU-FAR-procédé is door de Duitse firma IVU ontwikkeld en kenmerkt zich door het gebruik van verschillende reststoffen en bijproducten om een cementachtig vormgegeven immobilisaat te verkrijgen. Het proces verloopt normaal in twee stappen. De eerste stap is de productie van een bindmiddel, de zogeheten matrix-as. Deze wordt gemaakt door sulfaat-, calcium- en aluminiumhoudende reststoffen in juiste verhoudingen te doseren, ze intensief te mengen en het mengsel vervolgens voor te behandelen. De tweede stap betreft de feitelijke immobilisatie van de reststof met het bindmiddel. Hiervoor wordt de matrix-as met water en de te immobiliseren reststof gemengd, waarbij als reactieproduct het mineraal ettringiet ontstaat, dat immobiliserende eigenschappen heeft.

Poederkoolvliegas
In Duitsland past men het IVU-FAR-procédé toe om op basis van bruinkoolas het as van handverbrandingsinstallaties te immobiliseren. Heijmans heeft onderzocht of de bruinkoolas is te vervangen door poederkoolvliegas. Uit de receptuurontwikkeling bleek dat het mogelijk moest zijn om met deze afvalstof verontreinigende stoffen uit AVI-vliegas en chemievliegas vast te leggen. Deze vliegassen bevatten namelijk voldoende sulfaten om met het poederkoolvliegas een goede matrix-as te vormen. Om tot een stabiel immobilisaat te komen was het wel noodzakelijk om de te immobiliseren reststoffen al tijdens de eerste stap van het proces met elkaar te vermengen.

Heijmans heeft met twee recepten proeven gedaan en immobilisaten gemaakt. Deze zijn vervolgens onderzocht op onder meer hun uitlooggedrag, de nat/droog- en vorst/dooibestendigheid en de druksterkte.

Uitlooggedrag
Uit de toetsing van het uitlooggedrag blijkt dat de uitloging van zware metalen voldoende afneemt om te voldoen aan de grenswaarde van het Bouwstoffenbesluit. De uitloging van bromide en chloride is echter te hoog. Bij het immobilisaat van chemievliegas is ook de uitloging van molybdeen en sulfaat te hoog. Daarmee levert immobilisatie volgens het IVU-FAR-procédé min of meer hetzelfde resultaat op als immobiliseren met behulp van cementachtige bindmiddelen. De druksterkte van de immobilisaten lijkt voldoende om ze te kunnen toepassen in de grond-, weg- en waterbouw en ook de nat/droogbestendigheid voldoet aan de gestelde eisen. Het AVI-vliegasimmobilisaat voldoet ruimschoots aan de eisen.

Nader onderzoek
Onduidelijk is nog hoe de stabiliteit van de immobilisaten is op de langere termijn. Bij een ettringietmatrix bestaat namelijk het risico dat vertraagde destructieve expansieve reacties optreden. Vervolgonderzoek zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. Daarnaast zal nog nader moeten worden onderzocht in hoeverre de toepassing van het IVU-FAR-procédé economisch aantrekkelijk is. Immers, het voordeel van dit procédé is niet een extra immobiliserend effect, maar het feit dat afvalstoffen worden gebruikt in plaats van primaire grondstoffen. Het is in dat verband dan ook van belang om na te gaan hoe de beschikbaarheid is van grond- en reststoffen met de noodzakelijke ‘bouwstenen’ voor de vorming van ettringiet.

Publicatiedatum: juli 2000
Novem-nummer: 354330/2110

Meer informatie
Heijmans Milieutechniek B.V.
Ir. H.J.N.A. Bolk
Graafseweg 13
Postbus 377
5240 AJ Rosmalen
Tel. (073) 528 92 59
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties