Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Smelten van bulkafvalstoffen met toeslagstoffen tot hoogwaardige materialen
Titel - Projecten Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

25-04-2003 Rol van Novem: projectbegeleiding en -beoordeling
Smelten van bulkafvalstoffen met toeslagstoffen tot hoogwaardige materialen

In samenwerking met Gemco Milieutechnologie heeft CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek in opdracht van Heijmans Milieutechniek BV onderzoek verricht naar de mogelijkheid om bulkafvalstoffen middels een smelt/kristallisatietechniek te verwerken. Op basis van eerder onderzoek met baggerspecie (in het kader van POSW) is nagegaan in hoeverre de resultaten met baggerspecie ook gelden voor andere bulkafvalstromen. Hierbij is onderzocht hoe afvalstoffen als toeslagmateriaal bij de verwerking van baggerspecie in te zetten, zodat enerzijds problematische afvalstoffen worden verwerkt die nu nog gestort moeten worden en anderzijds een positieve bijdrage wordt geleverd aan de economie van de smelt/kristallisatietechniek.

Uit het onderzoek is een aantal afvalstoffen naar voren gekomen die met de techniek te verwerken zijn. De oxidatie van veel materialen is echter niet volledig geweest, zodat de immobilisatie in een aantal monsters minder goed is. Bovendien is een tweede nadeel van onvolledige oxidatie het hogere vervluchtigingspercentage van zware metalen.

Van alle geteste afvalstoffen zijn producten gevormd waarvan op grond van hun kristallijne structuur mag worden aangenomen, dat ze geschikt zijn om als bouwmateriaal te worden ingezet. Hoewel de diffusietesten overschrijdingen van de U1-waarden geven, is er geen reden aan te nemen dat niet van alle aangeboden en geteste afvalstoffen een bouwmateriaal gemaakt kan worden, dat voldoet aan de milieuhygiënische en fysisch/mechanische eisen voor dergelijke bouwmaterialen.

Er moet bij verdere proeven wel rekening gehouden worden met het optreden van reductieverschijnselen. Hierbij zijn twee mogelijkheden te onderscheiden:

  • Er moet worden voorkomen dat zware metalen als sulfide of metallisch in het product aanwezig zijn. Dit kan alleen worden bereikt door volledige oxidatie van het te smelten materiaal en smelten onder oxiderende omstandigheden.
  • Bij het hanteren van reducerende omstandigheden moeten tevens voorzieningen worden getroffen om de gevormde gedegen metalen uit de smelt te verwijderen.

Publicatiedatum: december 1995
Novem-nummer: 93.21.0247

Contractant
Heijmans Milieutechniek BV
Graafsebaan 13, Postbus 377
5240 AJ Rosmalen

Projectleider
Ir. H.J.N.A. Bolk
(073) 528 92 59
  

 
Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Mijn Novem | Nieuws | Agenda | Specials | Projecten | Uw sector | Onderwerpen | Over Novem | Subsidies | Publicaties