Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english

Home > Specials > Ruimtelijke Ordening en Vervoer > Projecten > Largas – Heerhugowaard: Duurzame wijk duurzaam ontsloten
Titel - Projecten Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

26-06-2003 Rol van Novem: Subsidie verlenen
Largas – Heerhugowaard: Duurzame wijk duurzaam ontsloten

De verkeersveiligheid in de nieuwbouwwijken van Heerhugowaard is goed. De wijken worden ontsloten door een éénbaans weg met zeven mini-rotonden. ‘Fietsers en voetgangers kunnen veilig oversteken’, zegt Harm-Jan Leemhuis, hoofd afdeling Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. ‘Nadeel van een weginrichting met rotonden is dat buschauffeurs veel moeten sturen. Dat levert hinder op, ook voor de passagiers. Bovendien komen er nogal wat uitlaatgassen vrij en is er geluidhinder door het optrekken en afremmen.'

Aan de noordkant van Heerhugowaard wordt een nieuwe wijk gebouwd. Leemhuis: ‘Bij ons rees de vraag of we de inrichting van het nieuwe deel van de weg ook met mini-rotonden moesten uitrusten of niet Dat was reden te onderzoeken hoe we kunnen bereiken dat het verkeer langzaam blijft rijden, zonder overlast voor buschauffeurs en buurtbewoners.’

Ander perspectief

Een verkeerssysteem dat is ingericht volgens de Largas-methode kenmerkt zich door hoofdassen met eenvoudige voorrangskruispunten en een brede middenberm. Er zijn geen verkeerslichten. Rotondes worden alleen toegepast op kruispunten met veel verkeer uit drie of vier richtingen. De verkeersassen zijn zo gemaakt, dat auto’s elkaar niet kunnen inhalen. Het langzaamste voertuig bepaalt de snelheid van groepjes auto’s en bussen. De gemeente Heerhugowaard vond het Largas-concept de moeite van het onderzoeken waard. ‘Het is een nieuwe methode en daar zijn we altijd in geïnteresseerd’, aldus Leemhuis. ‘Het is goed dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en te zien wat dat oplevert. We hebben een aantal voorbeelden gezien van adviesbureau Goudappel. Die spraken ons aan. We verwachten dat de problemen die we nu hebben met geluidshinder met dit concept zijn opgelost. Rustig doorrijden voorkomt immers veel optrekken en afremmen. Door het opheffen van de rotonden, kunnen bussen goed doorrijden. Natuurlijk speelt het milieu ook een rol bij de keuze voor Largas. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit niet het belangrijkste is waar je aan denkt bij dit soort vraagstukken. Het is een prettig bijkomend effect en het past in het klimaatconvenant dat we hebben afgesloten met de provincie Noord-Holland. Daarin hebben we afgesproken de CO2-uitstoot terug te dringen. Tot slot zou Largas ook mooi bij de nieuwe wijk Stad van de Zon passen, die wordt uitgerust met zonnepanelen. Als we een duurzame wijk duurzaam kunnen ontsluiten, is dat hartstikke mooi.’ Het onderzoek gaat in de tweede helft van 2003 van start.

Dit project ontvangt subsidie vanuit het Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer. Voor meer informatie over het subsidieprogramma of de andere projecten kunt u kijken op www.roenv.novem.nl.

  Titel - Zoeken

U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels (bijvoorbeeld datum) wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken

en of
Zoeken

Terug
Nieuws | Projecten | Subsidie | Contact | Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. © Novem