Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Subsidie
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Projecten ·  Bestaande Bouw ·  Leidschendam-Voorburg, De Prinsenhof
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten

datum: 05-12-2003 Rol van Novem: OEI
Leidschendam-Voorburg, De Prinsenhof

Inleiding

De Prinsenhof in Leidschendam is een hoogbouwwijk uit de jaren zestig met ruim 2000 woningen, verdeeld over zestien blokken. Tegen het eind van de jaren negentig begon de wijk tekenen van verval te vertonen; de sociale samenstelling veranderde en de kwaliteit van de woningen was niet meer van deze tijd. De gemeente, de betrokken corporaties, Vidomes en WoonInvest en een particuliere belegger besloten tot een ingrijpende herstructurering gericht op het revitaliseren van de wijk.

Ambitie

Hoewel de gemeente indertijd nog geen klimaatbeleid had geformuleerd (dat is pas in 2002 vastgesteld) werd gemikt op een energiebesparing van 40 procent. ‘Ambitieus, maar niet overdreven’, vindt verantwoordelijk wethouder Agnes Jelsma. ‘Het gaat tenslotte om woningen uit de jaren zestig, waar nog heel wat te winnen valt.’

Om de gewenste ambities te realiseren nam de gemeente het voortouw en bracht de woningcorporaties en de energiebedrijven bij elkaar voor het ontwikkelen van een Energievisie. Een adviesbureau werd ingehuurd voor de begeleiding en het aandragen van opties. Resultaat was dat de energiebedrijven bereid bleken om de noodzakelijke investeringen in verwarming en warmwatervoorziening voor hun rekeningen te nemen, alsmede het onderhoud van de apparaten voor een aantal jaren. Bovendien kwam naar voren dat per woning zoveel energie bespaard wordt dat de woonlasten als geheel niet hoeven te stijgen.  

Realisatie

Inmiddels (december 2003) zijn de corporaties elk voor zich in gesprek met een of enkele energiebedrijven om de opties verder te ontwikkelen. Zo bekijkt Wooninvest samen met Nuon de mogelijkheden om per blok van 200 woningen een blokverwarming annex warmwatervoorziening aan te leggen. Hoe die er uit moet gaan zien is nog niet vastgelegd; zelfs een systeem met warmtepompen en/of een brandstofcel behoort tot de mogelijkheden.

Verdere maatregelen om het energieverbruik van de woningen te verminderen zijn het aanbrengen van muurisolatie en dubbel glas.

Locatiegegevens EPL monitor 2003

 Energievoorziening  G+E (E deels duurzaam)
 % renovatie  77
 % nieuwbouw  4
 % intact  19
 EPL ref  2.9

 aantal woningen oude situatie

 2152
 EPL hs  5.6

 totaal aantal woningen

 2300
 EPL bb

 6.0

 aantal gerenoveerde woningen  1770
 EPL nb  6.6
 aantal nieuwe woningen  100
 utiliteit nieuw [m2 ]  0
 Delta EPL  2.4

Toelichting tabel:

EPL ref:  EPL van de totale wijk in de oorspronkelijke situatie
EPL hs: EPL van de totale wijk na herstructurering
EPL bb: EPL van de gerenoveerde woningen
EPL nb: EPL van de nieuwe woningen

Delta EPL:

EPL verbetering van het geherstructureerde deel van de wijk (dus niet van de totale wijk)


Europese aanbesteding 'Uitgeverijdiensten voor het Nieuwsblad Stromen' ten behoeve van SenterNovem
Werving IPSV-Voorbeeldprojecten 2004 is gestart
Oproep aan gemeenten: aanmelden ondersteuning MOP
Nieuwsbrief februari 2004: Stedelijke vernieuwing
Cursus wijk- en buurtontwikkeling
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
MJA Projectinformatie
Kompas Energiebewust Wonen en Werken
Nieuwbouw en EPN
GROEN BELEGGEN EN GROEN FINANCIEREN
Venlo, Maaswaard
Enschede, Roombeek
Arnhem, Malburgen fase 1
Bergen op Zoom, Fort Zeekant
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO 2004 Subsidies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Energievisies
EPL monitor 2003
EPL monitor 2003
Investeringskosten tuinkamerwoning
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem