Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
EPL Nieuwbouw
EPL Bestaande Bouw
BAEI
Vragen
Literatuur
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Aanpak
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Aanpak

Aanpak

De Energie Prestatie op Locatie (EPL) is een nieuw instrument van de overheid om besparingen op fossiele brandstoffen te realiseren. De EPL bevat naast maatregelen op gebouwniveau ook  maatregelen met betrekking tot de energievoorziening op locatieniveau. Een onderscheid wordt gemaakt in de EPL voor een nieuwbouw en een bestaande locatie.

De Energie Prestatie op Locatie (EPL) is een maat voor de CO2 -emissie als gevolg van het energiegebruik op een bebouwde locatie. De EPL is een instrument waarmee gemeenten energiezuinig bouwen kunnen stimuleren zonder specifieke kennis van zaken te hebben. Momenteel geldt de EPL alleen voor woonwijken, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw, hier wordt uitgebreid op ingegaan. Een sector waar nog de nodige maatregelen zijn te treffen is de Utiliteit.

 

 

 

 

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties