Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Nationaal Niveau
Streekplan
Bestemmingsplan
Stedebouwkundig plan
Schetsontwerp
Definitief Ontwerp
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Nieuwbouw
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
Nieuwbouw

Nieuwbouw

Om een hoge energie-ambitie te realiseren bij nieuwbouwprojecten is een gestructureerde, planmatige aanpak van groot belang. Hoe vroeger in het planproces de gemeente haar ambities met betrekking tot duurzaam bouwen formuleert en vastlegt, hoe beter het uiteindelijke resultaat. Vroeg in het planproces staat immers niet alleen het woningontwerp nog niet vast, maar is ook nog niets besloten over verkaveling, ontsluiting en andere stedenbouwkundige aspecten die van invloed zijn op de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten. Het vroegtijdig vastleggen van duurzaamheidsdoelstellingen en het zo vroeg mogelijk betrekken van belangrijke externe partijen bij de planvorming, zijn van wezenlijk belang. Om die reden wordt op deze site veel aandacht besteed aan de verschillende fasen in het planproces. Dit vaak gecompliceerde planproces kan globaal in zes stappen worden weergegeven:

Nieuwsbrief september/ oktober 2003: Nieuwbouw & EPN
Stromen: Vanaf 2005 rem op mep-subsidies verwacht
Nieuwsbrief Klimaatbeleid oktober 2003
Kompas e-nieuws oktober 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Novem Praktijkfestival 2003
Praktijkfestival 2003 op woensdag 10 december in het Evoluon te Eindhoven.
10 december: Praktijkfestival 2003 in Evoluon, Eindhoven
EPA Consumenten
EPA Professionals
Praktijk festival
Duurzame Energie
Het 2 Megawatt-project: 75 procent duurzame energie
Vraagbaak Bagger en Bodem
Water- en energiebesparing bij bedrijvenclusters met textielbedrijven
Energiebesparing in zinkproductie i.s.m. Gasunie
Tijdelijke bijdrage regeling plannen luchtkwaliteit
Energieprestatieadvies
Energieprestatieadvies
Subsidieprogramma Ruimtelijke Ordening en Vervoer (RO&V)
Beheer docs GGDE
Logo Save our climate
Verslagen workshops/cursussen/symposia
Actief overleg en informatie-uitwisseling met lokaal bedrijfsleven over energiebesparing en duurzame energie
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties