Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Bestaande Bouw
Nieuwbouw
Oplossingen
Projecten
Subsidie
Contact
home  ·  Specials ·  Stedelijke Vernieuwing ·  Nieuws ·  Minisymposium over BAEI en Duurzame energie in Almere Poort
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten

23-07-2003
Minisymposium over BAEI en Duurzame energie in Almere Poort
Vooraankondiging
 
Begin oktober organiseert de gemeente Almere samen met Novem een minisymposium over BAEI en Duurzame energie in Almere Poort. Dit symposium zal volledig in het teken staan van de succesvolle toepassing van de procedure Besluit aanleg energie-infrastuctuur (BAEI) in Almere Poort.
 
Op 1 mei 2001 is het Besluit aanleg energie-infrastructuur (BAEI) in werking getreden. Dit besluit maakt het mogelijk dat de aanleg van energie-infrastructuur ook aan andere partijen dan de exclusieve netbeheerder van een bepaald gebied wordt gegund. Dit minisymposium is daarom interessant voor bestuurders en beleidmakers van gemeenten en vertegenwoordigers uit de energiebranche. Het programma zal bestaan uit lezingen over het overheidsbeleid ten aanzien van de aanleg energie-infrastructuur, de BAEI, de toepassing ervan in de praktijk en natuurlijk de behaalde resultaten. Ook krijgen de genodigden de kans om vragen te stellen tijdens een forum.
 
De aanleiding van dit symposium is de succesvolle inhoudelijke afronding van de eerste tender voor de aanleg van de energie-infrastructuur van Almere Poort. De energie voor Almere Poort wordt geleverd door een nieuw te bouwen biomassacentrale die stroom en warmte gaat leveren voor het hele stadsdeel. Hierdoor kan een voor Nederlandse begrippen ongekend hoge CO2-reductie van maar liefst 90 procent worden gerealiseerd.
 
De gunning van de energievoorziening is op bijzondere wijze verlopen. Al voordat het BAEI in werking trad, liep er een pilot Innovatief Aanbesteden (IA) van het ministerie van Economische Zaken. In 1999 heeft Almere dit IA-traject als enige gemeente volledig doorlopen, voor de energievoorziening van het nieuwe stadsdeel Almere Poort. Deze eerste tender voor de aanleg van de energie-infrastructuur van Almere Poort was inhoudelijk een succes. Er werden twee goede aanbiedingen gedaan. Maar toen het BAEI officieel in werking trad, bleek de procedure niet volgens de richtlijnen van het BAEI te zijn gevolgd. De uitkomst van de pilot werd dan ook ongeldig verklaard. Desondanks heeft de gemeente Almere besloten een nieuwe procedure te starten. Met als resultaat dat de realisatie van de energievoorziening in Almere Poort is gegund aan NUON. De door de gemeente Almere in het programma van eisen vastgelegde CO2-reductie van 50 procent wordt dus ruimschoots gehaald. Ook een andere aanbieder (Essent) bood veel meer dan Almere had gevraagd.
 GAVE 2003: Website Gave volledig vernieuwd
NEO: tender 4 onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten geopend
Minisymposium over BAEI en Duurzame energie in Almere Poort
Uitspraak Rechtbank in geding NUON (30 juni 2003)
27 november: Nationale Dubo Dag 2003
07 oktober: Regiobijeenkomst toepassen van bio-energie door gemeenten
11 september: Regiobijeenkomst toepassen van bio-energie door gemeenten
17-22 augustus 2003: 21st IIR International Congress of Refrigeration
Novem Subsites
Duurzame Energie-scan
Bio-energie
Windenergie
GAVE 2003: Project Biofuel
GAVE 2003: Project ECN
Amsterdam, IJburg, Steigereiland
Alkmaar, Nollen Oost en West
Subsidieregeling Duurzame Energie 2003
Programma Mobiliteitsmanagement
Projectcategorieën en projectduur
Voorbespreken van uw projectidee
NEO: Combinatie van STIG met warmtepomp opent nieuwe perspectieven voor stadsverwarming
GAVE 2003: GAVe-mail 2003 International
GAVE 2003: GAVe-mail 2003.8
1000 Zonneboilers EDON in 1999/2000
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties